Elektro omare – projekt BOBER (Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve)

Naziv dela:

 

Izdelava elektro komunikacijsko razdelilnih priključnih omar – projekt BOBER
Leto izvedbe:

 

2013-2016
Opis:

 

Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje
  V sklopu projekta nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji je bilo zgrajenih, posodobljenih in rekonstruiranih 247 merilnih mest za spremljanje stanja padavinskih, površinskih in podzemnih voda na različnih lokacijah po vsej Slovenij.