Jeklene konstrukcije

Jeklene konstrukcije, kovinske izdelke in elektro omare izdelujemo v proizvodnih prostorih v Logatcu. Kovinske konstrukcije in elektro omare izdelujemo po projektih naročnika ali lastnih načrtih, ki jih izdela naš konstruktor. Jekleno konstrukcijo in kovinske izdelke protikorozijsko zaščitimo z vročim cinkanjem ali barvanjem. Kontrolo izdelave jeklenih konstrukcij in kovinskih izdelkov izvaja notranja in zunanja kontrola. Jeklene konstrukcije, ki jih izdelamo v naših proizvodnih prostorih, tudi montiramo.

Mikomi jeklene konstrukcije podjetje

Nudimo storitve podjetjem, ki upravljajo s kompleksnimi elektroenergetskimi napravami ter izvajamo gradnjo novih in prenovo obstoječih naprav za prenos in distribucijo električne energije. Za strokovno izvedbo zaupanih nalog skrbijo štirje inženirji, od teh sta dva s strokovnim izpitom. Naše delovanje temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih zaposleni dopolnjujejo z različnimi dodatnimi izobraževanji.

Za zagotavljanje kakovosti varilskih del ima družba pridobljen certifikat za varjenje jeklenih konstrukcij EN ISO 3834-2. Izvajanje varilskih del pri varjenju kovinskih konstrukcij in elektro omar skladu s standardom EN ISO 14731 vodi naš varilni koordinator. Z znanjem, tehnologijo, razvojem in doseganjem dogovorjenih rokov stremimo k temu, da je kakovost naših jeklenih konstrukcij, kovinskih izdelkov, elektro omar in storitev na ravni pričakovanj naših naročnikov. Želje in potrebe naših naročnikov so za nas izziv, ki ga rešujemo strokovno in zavzeto.