Postavitev antenskega stolpa Pečna reber – Postojna

Naziv dela:

 

Gradbena dela, izdelava, montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij, elektro dela
Leto izvedbe:

 

2015
Opis:

 

Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo
  Rušenje obstoječega stolpa višine 30 m. Izdelava novega temelja antenskega stolpa. Izdelava, montaža in protikorozijska zaščita novega antenskega stolpa višine 40 m. Odstranitev obstoječe in postavitev nove ograje objekta.

–       29 ton novih jeklenih konstrukcij