Seznam naših zadnjih projektov

Kabelska korita

Naziv dela:  Izdelava pocinkanih in nerjavnih kabelskih korit z nosilci. Leto izvedbe:  2014-2016 Opis:  Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. Izdelava vroče pocinkanih in nerjavnih kabelskih korit in nosilcev.-       13,7 km vroče pocinkanih kabelskih korit z nosilci –       2,8 km nerjavnih kabelskih korit z .. read more

Elektro omare – projekt BOBER (Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve)

Naziv dela:   Izdelava elektro komunikacijsko razdelilnih priključnih omar – projekt BOBER Leto izvedbe:   2013-2016 Opis:   Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje   V sklopu projekta nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji je bilo zgrajenih, posodobljenih in rekonstruiranih 247 merilnih mest .. read more

Drogovi za zunanjo razsvetljavo

Naziv dela:   Izdelava in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij. Leto izvedbe:   2015-2016 Opis:   Investitor: Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o.   Izdelava in protikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij drogov za zunanjo razsvetljavo. –       13 kos drogov višine 10m –       40 kos drogov višine 11m

Žičnica Kanin

Naziv dela:   Izdelava in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij. Leto izvedbe:   2015-2016 Opis:   Investitor: Občina Bovec   Izdelava in protikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij za 11 stebrov krožne kabinske žičnice ter sanacija jeklene konstrukcije štirisedežnice Prevala. –       12 ton novih jeklenih konstrukcij

Postavitev antenskega stolpa Pečna reber – Postojna

Naziv dela:   Gradbena dela, izdelava, montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij, elektro dela Leto izvedbe:   2015 Opis:   Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo   Rušenje obstoječega stolpa višine 30 m. Izdelava novega temelja antenskega stolpa. Izdelava, montaža in protikorozijska zaščita novega antenskega stolpa višine 40 m. Odstranitev obstoječe in postavitev nove ograje .. read more

DV 110 kV Gorica – Ajdovščina Sanacija daljnovoda

Naziv dela:   Izdelava, montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij Leto izvedbe:   2015 Opis:   Investitor: ELES, d.o.o.   –       4 stojna mesta –       9,8 ton novih jeklenih konstrukcij

DV 2×110 kV Krško – Hudo Dvig daljnovoda na odseku SM8 – SM11

Naziv dela:   Izdelava, dobava in montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij Leto izvedbe:   2014 Opis:   Investitor: ELES, d.o.o.   –       4 stojna mesta –       6,7 ton novih jeklenih konstrukcij

NEK, Izgradnja redudantnega 400 kV TR polja SYCA02 (AC02) in dokončanje prenove 400 kV TR polja SYCA01 (AC01)

Naziv dela:   Rušenje, izdelava, montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij Leto izvedbe:   2014 Opis:   Investitor: ELES, d.o.o.   –       7,5 ton novih jeklenih konstrukcij prečk –       13 ton novih jeklenih konstrukcij podstavkov

RTP 110/20 kV Domžale – Izdelava, dobava, transport in montaža protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije podstavkov

Naziv dela:   Izdelava, montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij Leto izvedbe:   2014 Opis:   Investitor: ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.   –       2 toni novih jeklenih konstrukcij

DV 110 kV Kleče-Vrhnika-Logatec, Dobava konstrukcije in popravilo šestih daljnovodnih stebrov

Naziv dela:   Rušenje, izdelava, montaža in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij Leto izvedbe:   2015 Opis:   Investitor: ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.   –       6 stojnih mest –       3 tone novih jeklenih konstrukcij