Nekaj naših zadnjih projektov

Povpraševanje

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača

Dogradnja transformacije 400/110 kV in rekonstrukcije 400/220 in 110 kV stikališča ter vgradnja regulacijske kompenzacijske naprave

 • 256 ton jeklenih konstrukcij podstavkov in portalov
 • Montaža varovalnega sistema na portalih: 300 m

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2016 – še v delu

NAROČNIK

Elektro – Slovenija, d.o.o.

Naziv dela

Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij

RTP 400/220/110 kV Podlog, Izgradnja transformacije 400/110 kV

Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij

 • 110 ton jeklenih konstrukcij podstavkov in portalov

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2019

NAROČNIK

Elektro – Slovenija, d.o.o.

Naziv dela

Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij

Izdelava tipskih merilnih postaj – projekt Sinica

Izdelava tipskih merilnih postaj

 • kontejner 12 kos
 • drogovi za veter 6 kos
 • mini postaje (omare) 13 kos

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2019

NAROČNIK

Agencija Republike Slovenije za okolje

Naziv dela

Izdelava tipskih merilnih postaj

Kabelski nosilci, police in lestve – Kolektor Slovenska

Dobava in montaža kabelskih nosilcev, polic in lestev Kolektor Slovenska

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2016 in 2019

NAROČNIK

Elektro Ljubljana d.d.

Naziv dela

Dobava in montaža kabelskih nosilcev, polic in lestev

Drogovi vozne mreže

Drogovi tipa: LS10P-vp, SL12P-vp, LS14p-vp, LS14LA-vp, LS16LA-vp

 •  223 drogov

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2017

NAROČNIK

Tegrad gradnja železnic d.o.o

Naziv dela

Dobava drogov vozne mreže – Slovenske Železnice

Antenski stolp na Jančah

Montaža varovalnega sistema na portalih

 • 27,0 m

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2017

NAROČNIK

Ministrstvo za obrambo

Naziv dela

Obnova stolpa

Antenski drog Hruševje

Izdelava, dobava in montaža antenskega droga (vključno s projektno dokumentacijo)

 • stolp višine 12m

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2016

NAROČNIK

Občina Postojna

Naziv dela

Izdelava, dobava in montaža antenskega droga.

Kabelska korita

Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. Izdelava vroče pocinkanih in nerjavnih kabelskih korit in nosilcev.

 • 13,7 km vroče pocinkanih kabelskih korit z nosilci
 • 2,8 km nerjavnih kabelskih korit z nosilci

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2014-2016

NAROČNIK

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Naziv dela

Izdelava pocinkanih in nerjavnih kabelskih korit z nosilci.

Elektro omare – projekt BOBER
(Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve)

V sklopu projekta nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji je bilo zgrajenih, posodobljenih in rekonstruiranih 247 merilnih mest za spremljanje stanja padavinskih, površinskih in podzemnih voda na različnih lokacijah po vsej Slovenji.

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2013-2016

NAROČNIK

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje

Naziv dela

Izdelava elektro komunikacijsko razdelilnih priključnih omar

Drogovi za zunanjo razsvetljavo

Izdelava in protikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij drogov za zunanjo razsvetljavo.

 • 13 kos drogov višine 10m
 • 40 kos drogov višine 11m

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2015-2016

NAROČNIK

Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o.

Naziv dela

Izdelava in protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij.

Žičnica Kanin

Izdelava in protikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij za 11 stebrov krožne kabinske žičnice ter sanacija jeklene konstrukcije štirisedežnice Prevala.

 • 12 ton novih jeklenih konstrukcij

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2015-2016

NAROČNIK

Občina Bovec

Naziv dela

Izdelava in proti-korozijska zaščita jeklenih konstrukcij.

Postavitev antenskega stolpa Pečna reber – Postojna

Rušenje obstoječega stolpa višine 30 m. Izdelava novega temelja antenskega stolpa. Izdelava, montaža in proti-korozijska zaščita novega antenskega stolpa višine 40 m. Odstranitev obstoječe in postavitev nove ograje objekta.

 • 29 ton novih jeklenih konstrukcij

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2015

NAROČNIK

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Naziv dela

Gradbena dela, izdelava, montaža in proti-korozijska zaščita jeklenih konstrukcij, elektro dela

DV 110 kV Gorica – Ajdovščina Sanacija daljnovoda

 • 4 stojna mesta
 • 9,8 ton novih jeklenih konstrukcij

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2015

NAROČNIK

ELES, d.o.o.

Naziv dela

Izdelava, montaža in proti-korozijska zaščita jeklenih konstrukcij

DV 2×110 kV Krško – Hudo Dvig daljnovoda na odseku SM8 – SM11

 • 4 stojna mesta
 • 6,7 ton novih jeklenih konstrukcij

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2014

NAROČNIK

ELES, d.o.o.

Naziv dela

Izdelava, montaža in proti-korozijska zaščita jeklenih konstrukcij

NEK, Izgradnja redudantnega 400 kV TR polja SYCA02 (AC02) in dokončanje prenove 400 kV TR polja SYCA01 (AC01)

 • 7,5 ton novih jeklenih konstrukcij prečk
 • 13 ton novih jeklenih konstrukcij podstavkov

Podatki o projektu

Leto izvedbe

2014

NAROČNIK

ELES, d.o.o.

Naziv dela

Rušenje, izdelava, montaža in proti-korozijska zaščita jeklenih konstrukcij

Imate projekt in želite kvalitetno izvedbo?

Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca in nam opišite vaše zahteve.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

IME *
PRIIMEK *
ELEKTRONSKI NASLOV *
TELEFON

PREDMET SPOROČILA

SPOROČILO

Our partners

Our clients are various ministry and energetic companies.